Rezydentka ginekologii i położnictwa

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z Ginekologii i Położnictwa. Szkolenie specjalizacyjne odbywa jako Młodszy Asystent w Oddziale Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Dodatkowo pracuje w Oddziale Ginekologii i Położnictwa w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników i Fundacji FMF.

    Kursy i staże

    Ukończyła intensywny kurs USG w położnictwie i ginekologii z oceną zmian w przydatkach zgodnie z zasadami IOTA – kurs podstawowy, teoria i praktyka.
    Swoją wiedzę poszerza poprzez udział w licznych kursach i konferencjach naukowych.