Dokumenty

W celu właściwego świadczenia wybranych usług medycznych Centrum Medyczne AD Clinic Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul. Bocznej 6 może wymagać dostarczenia i podpisania dodatkowych dokumentów. Poniżej znajdują się wybrane dokumenty wymagane przez nasze procedury i przepisy prawa.

Dokumenty do pobrania

Dane do przelewu bankowego

Centrum Medyczne AD CLINIC sp. zoo społka komandytowa
Numer konta bankowego
mBank 13 1140 2004 0000 3002 7701 0207

Zasady reżimu sanitarnego obowiązujące podczas przebywania pacjentów na terenie Centrum Medycznego AD CLINIC

1. tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel mogą osobiście zgodnie z otrzymanym terminem przyjść do przychodni
2. otrzymanie terminu wizyty, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym;
3. w dniu przyjścia do przychodni należy sprawdzić temperaturę ciała i upewnić się, że jest ona właściwa oraz zdezynfekować dłonie
4. koniecznie jest zakrywanie ust i nosa ( maseczką chirurgiczną lub PP2 -zalecane )
Nakazu określonego nie stosuje się wobec:
>dziecka do ukończenia 5. roku życia;
>osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;
5. należy przestrzegać właściwego dystansu 1,5 m od innych osób i pracowników przychodni
6. przed wejściem do przychodni należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący;
7.zapewnienie, aby w pomieszczeniu przebywała nie więcej niż 1 osoba na 10m kw jego powierzchni:
1. poczekalnia: maksymalnie 4-5 osób: 2 osoby z personelu medycznego plus 3 pacjentów
2. gabinet A: maksymalnie 2 osoby: 1 osoba z personelu medycznego + 1 pacjent
3. gabinet B: maksymalnie 2 osoby: 1 osoba z personelu medycznego + 1 pacjent
4. gabinet C: maksymalnie 2 osoby: 1 osoba z personelu medycznego + 1 pacjent
podstawa prawna przepisów: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz. U. 2021 poz. 861 z pozn. zm.).
opracował: Kierownik CM AD CLINIC dr n. med. Dariusz Cholewa
procedura wprowadzona w dniu 08.05.2021

Procedura przyjmowania pacjentów CM AD Clinic oraz procedura ochrony osobistej pacjenta i personelu medycznego.

Cel : minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID – 19,
Aktualizacja 2021.09. 01

 

 

Przed wykonaniem badań należ y uwzględnić wstępną analizę Pacjentów w trybie:

a) teleporady i wypełnienia przez pacjentkę ankiety z wywiadem w kierunku ryzyka COVID-19 on-line wraz z ankietą,
b) lub telefonicznej oceny ryzyka przez pracownika recepcji rejestracji w czasie rozmowy z pacjentką,
c) lub wypełnienia ankiety i oceny ryzyka epidemiologicznego niezwłocznie po zgłoszeniu się do CM AD CLINIC.

Badamy tylko Pacjentów z ujemnym wywiadem oraz Pacjentów bezobjawowych. W przypadku PACJENTÓW z ujemnym wywiadem epidemiologicznym, niegorączkujących ale z objawami przeziębienia wskazane jest odroczenie badania do momentu ustąpienia objawów. Można przyjąć, że w łagodnych przypadkach ustalenie terminu za 7 dni powinno być wystarczające

1. Pacjenci z dodatnim wywiadem po przeprowadzeniu ankiety powinny podlegać 14 -dniowej kwarantannie i nie mieć wykonywanego badania. W przypadku stanów nagłych wskazana jest opieka szpitalna w dedykowanym ośrodku.
2. W gabinecie i poczekalni tylko pacjentka bez osoby towarzyszącej- wyjątek stanowi ilość pacjentów w poczekalni. W dni kiedy przyjmuje tylko jeden lub dwóch lekarzy dopuszczalne osoby towarzyszące , przy spełnieniu wymogów:
> poczekalnia: maksymalnie 4-5 osób: 2 osoby z personelu medycznego plus 3 pacjentów
> gabinet A: maksymalnie 2 osoby: 1 osoba z personelu medycznego + 1 pacjent
>gabinet B: maksymalnie 2 osoby: 1 osoba z personelu medycznego + 1 pacjent
> gabinet C: maksymalnie 2 osoby: 1 osoba z personelu medycznego + 1 pacjent
Kategorycznie zabronione jest przyprowadzanie dzieci do Centrum Medycznego.
3. Podczas badania należ y ograniczyć do minimum kontakt słowny z Pacjentem.
4. Utrzymanie maksymalnie największej, możliwej odległości między badanym pacjentem a lekarzem.
5. Unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.
6. Unikanie dotykania powierzchni, których mogły dotykać inne osoby, po dotknięciu powierzchni, których mogły dotykać inne osoby – dokładne umycie i lub dezynfekcję dłoni.
7. Utrzymywanie co najmniej 1,5 metrów odległości między osobami

Rekomendowane środki ochrony osobistej PACJENTA

1. Dezynfekcja rąk po wejściu do poczekalni płynem alkoholowym z dozownika
2. Maska ochronna prawidłowo założ ona na usta i nos obowiązkowa u każdego pacjenta zanim wejdzie do Centrum Medycznego – minimum maska chirurgiczna.
3. Na terenie Centrum medycznego jest system wentylacji mechanicznej filtrowanej oraz oczyszczać powietrza UV )
4. Po dezynfekcji rąk Pacjent w bezpiecznej odległości kieruje się w stronę stolika gdzie uzupełnia dokumentację medyczną.
5. Pacjent opuszczający CM AD CLINIC wyrzuca maskę do odpadów medycznych, dezynfekuje ponownie ręce.

Rekomendowane środki ochrony osobistej PERSONELU MEDYCZNEGO

1. Jednorazowy fartuch z długimi rękawami dla lekarza i położnej, aby na ubraniu nie wynosić z gabinetu wirusa lub odzież ochronna. Fartuch do czerwonego kosza po pracy.
2. Maska co najmniej chirurgiczna dla lekarza i położnej. Maska utrudnia także kontakt z ustami i nosem, których często dotykamy bezwiednie.
3. Okulary ochronne opcjonalnie
4. Idealną maską byłaby maska z filtrem FFFP 2 (N95) lub FFP3 (N100).
5. Praca w rękawiczkach jednorazowych- opcjonalnie
6. Częste mycie i dezynfekcja rąk (po każ dym badaniu ) – optymalnie dozowniki bez wytwarzania aerozolu!
7. Personel medyczny pracuje stale w maskach i rękawiczkach ochronnych. Po każdym zdjęciu rękawic wykonuje dezynfekcję rąk. Stosujemy zasadę „ nic poniżej łokcia „ tj. na rękach nie ma zegarków, biżuterii, obrączek, krótko obcięte paznokcie bez lakieru ani innej sztucznej powłoki.
8. Na terenie CM AD CLINIC mogą przebywać osoby wyłącznie zdrowe. Katar, kaszel lub inne podobne dolegliwości wykluczają pracownika z pracy.
9. Po zakończonej pracy w klinice przeprowadza się dokładną dezynfekcję : blaty, biurka, klamki oraz wszelkie użyte sprzęty : długopisy, telefony, klawiatury, myszki podlegają dezynfekcji a pomieszczenia naświetlaniu UV.

Czyszczenie i odkażanie aparatu według zasad zgodnych z zaleceniami producenta.

1. Po każdej pacjentce używanie ściereczek nasączonych środkiem dezynfekującym do oczyszczenia głowic i powierzchni aparatu.
2. Stosowanie osłon z tworzywa sztucznego na głowice i kable w przypadku obecnych zmian na skórze, uszkodzeń skóry lub w przypadku badania endowaginalnego
3.Po zakończonej pracy w klinice przeprowadza się dokładną dezynfekcję : blaty, biurka, klamki oraz wszelkie użyte sprzęty : długopisy, telefony, klawiatury, myszki podlegają dezynfekcji. Pomieszczenia są naświetlane lampą UV

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W związku z epidemią SARS-CoV-2 ECDC sugeruje, aby zestaw ochronny zawierał co najmniej środki:
1) ochraniające drogi oddechowe – maski o standardzie Filtering Face Piece 2 (FFP2) lub 3 (FFP3)
2) zabezpieczające oczy – gogle lub przyłbica
3) ochraniające ciało – nieprzemakalny fartuch z długimi rękawami
4) ochraniające ręce – rękawiczki.
1. Maski FFP2 i FFP3 powinien personel medyczny. Po założeniu maski należy sprawdzić jej dopasowanie do twarzy – całe powietrze wdychane powinno  przechodzić przez maskę. Owłosienie twarzy może przeszkadzać w prawidłowym stosowaniu maseczek. Do procedur medycznych, podczas których dochodzi do powstania aerozolu i możliwa jest droga powietrzna transmisji zakażenia, należ y zakładać maski FFP3.
2. W razie braku masek FFP2 lub FFP3 wskazane jest stosowanie masek chirurgicznych, choć należ y pamiętać o ich ograniczeniach (nie chronią przed powietrzną drogą transmisji patogenó w) oraz częstej zmianie. Po nałożeniu maskę należy dopasować do twarzy za pomocą metalowego klipsa na nos, znajdującego się w górnej części maski. Maskę należ y nałożyć tak, aby jak najszczelniej przylegała do twarzy, a nie luźno zwisała.

Kolejność zakładania : należy zdezynfekować ręce, jako pierwszy założyć fartuch, następnie kolejno maskę, gogle/przyłbicę i – jako ostatnie – rękawiczki. Gogle/okulary powinny być dopasowane do maski, nachodzić na nią. Rękawice powinny zakrywać nadgarstek i mankiety fartucha.
Zdejmowanie : jest to procedura wymagająca szczególnej uwagi, ponieważ materiał zakaźny może się znajdować na zewnętrznej powierzchni PPE. Przy nieprawidłowym lub niestarannym zdejmowaniu PPE może dojść do przypadkowej kontaminacji i późniejszego zakażenia. Sprzęt jednorazowy zaraz po zdjęciu powinno się wyrzucić do kosza na odpady zakaźne. Sprzęt wielorazowy (np. przyłbica) należy po użyciu umieścić w pojemniku
przeznaczonym na zanieczyszczony sprzęt medyczny i przed następnym użyciem poddać dekontaminacji zgodnie z zaleceniem producenta. Jako pierwsze zdejmuje się rękawiczki (po uprzednim zdezynfekowaniu), w sposób minimalizujący kontaminację rąk. Następnie należy zdezynfekować ręce i założyć nową parę rękawiczek. Po założeniu nowej pary rękawiczek zdejmuje się fartuch. W tym celu należ y chwycić tył fartucha i odciągając od
ciała zanieczyszczoną przednią część, zawinąć do środka i wywinąć rękawy na zewnątrz (należy unikać dotykania przedniej zanieczyszczonej części fartucha). Ręce należy zdezynfekować. Następnie zdejmuje się gogle/przyłbicę, nie dotykając ich przedniej strony, po czym ponownie dezynfekuje ręce. Kolejne kroki to: zdjęcie maseczki (należy chwycić za paski i ostrożnie zdjąć maskę, uważając, aby nie dotknąć jej zewnętrznej powierzchni),
dekontaminacja rąk, zdjęcie rękawiczek założonych przed zdjęciem fartucha i ponowna dekontaminacja rąk. Poszczególne kroki zdejmowania przedstawiono na schemacie 1. Jeśli przy zdejmowaniu uczestniczy osoba asystująca, ona również powinna być ubrana w (maskę chirurgiczną i rękawiczki) i stosować zasadę dekontaminacji rąk po każdej czynności przy zdejmowaniu. Środki ochrony należ y założyć tuż po przyjściu do miejsca pracy oraz zdjąć w wyznaczonym miejscu przy wyjściu, przy którym powinny się znaleźć również kosz na jednorazowe odpady oraz sprzęt niezbędny do higieny rąk.
Schemat 1
Kolejność zdejmowania środków ochrony indywidualnej
krok 1 → dezynfekcja rąk
krok 2 → zdjęcie rękawiczek
krok 3 → dezynfekcja rąk i założenie nowej pary rękawiczek
krok 4 → zdjęcie fartucha
krok 5 → dezynfekcja rąk
krok 6 → zdjęcie maski/przyłbicy
krok 7 → dezynfekcja rąk
krok 8 → zdjęcie maseczki
krok 9 → dezynfekcja rąk
krok 10 → zdjęcie rękawiczek
krok 11 → dezynfekcja rąk

podstawa prawna przepisów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii. (Dz. U. 2021 poz. 861 z pozn. zm.)
ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony
zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.
U. poz. 567),
ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia
funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
(Dz. U. poz. 1493),
ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z
przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.
U. poz. 2112),
ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w
okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
(Dz. U. poz. 2401),
stawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanycze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2345)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 11 marca 2021 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf; Rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000879/O/D20210879.pdf;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000090501.pdf;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000095701.pdf;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000101301.pdf;
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20210001054/O/D20211054.pdf; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22
czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://
dziennikustaw.gov.pl/D2021000111601.pdf; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23
czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://
dziennikustaw.gov.pl/D2021000112501.pdf; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25
czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://
dziennikustaw.gov.pl/D2021000114501.pdf; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9
lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://
dziennikustaw.gov.pl/D2021000126201.pdf; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27
sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://
dziennikustaw.gov.pl/D2021000158301.pdf

Ankieta Epidemiologiczna

Ankieta Epidemiologiczna

W okresie panującej Pandemii wirusa Covid 19 potrzebujemy dodatkowego dokumentu. Tym dokumentem jest ankieta epidemiologiczna. Przed każdą wizytą w naszym Centrum Medycznym prosimy o dostarcznie wypełnionej ankiety.

Upoważnienie

Upoważnienie

W przypadku, kiedy chcemy aby ktoś bliski miał mieć możliwość dostępu do naszych danych medycznych konieczne jest złożenie odpowiedniego upoważnienia. Wzór tego upoważnienia znajduje się na tej stronie. Jeśli chcemy upoważnić kogoś bliskiego proszę wydrukować,...

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

CM AD Clinic umożliwia wydanie Pacjentowi lub osobie upoważnionej przez Pacjenta dokumentacji medycznej. Prosimy o wypełnienie wniosku i dostarczenie osobiście lub przez osobę upoważnioną do siedziby CM AD CLINIC lub przesłanie drogą mailową na skrzynkę pocztową.Ksero...

Skierowanie na badanie prenatalne

Skierowanie na badanie prenatalne

Wskazówki dla Pacjentek: Nie ma konieczności przynoszenia ręcznika na badanie USG. Przy badaniach stosowane są ręczniki papierowe jednorazowego użytku. Prosimy o nie stosowanie w dniu poprzedzającym badanie prenatalne kremów ani olejków na skórę brzucha. Może to...

Uprawniające Zaświadczenie Lekarskie – „Becikowe”

Uprawniające Zaświadczenie Lekarskie – „Becikowe”

Zaświadczenie lekarskiepotwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Niniejsze zaświadczenie zgodnie z art. 15b ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o...

Ankieta – Badanie prenatalne

Ankieta – Badanie prenatalne

Przed przeprowadzniem badania prenatalnego lekarz potrzebuje kilku istotnych informacji. Proszę wydrukować, wypełnić i podpisać poniższy dokument przed wizytą. Pozdrawiamy,Zespół AD Clinic.

Ankieta wstępna – wywiad – niepłodność kobiet

Ankieta wstępna – wywiad – niepłodność kobiet

Przygotowując się do konsultacji medycznej z zakresu niepłodności kobiet prosimy o wypełnienie poniższej ankiety medycznej. Przed wizytą prosimy o wydrukowanie i wypełnienie poniższego dokumentu. Zespół AD Clinic

Ankieta wstępna – wywiad – niepłodność mężczyzn

Ankieta wstępna – wywiad – niepłodność mężczyzn

Przygotowując się do konsultacji medycznej z zakresu niepłodności mężczyzn prosimy o wypełnienie poniższej ankiety medycznej. Przed wizytą prosimy o wydrukowanie i wypełnienie poniższego dokumentu. Zespół AD Clinic

Karta praw pacjenta

Karta praw pacjenta

Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Twoje zdrowie jest naszym celem

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 24/7 , REJESTRACJA TELEFONICZNA W GODZINACH PRACY

728 813 759

kom: 661 727 000
stac: 32 723 11 66
fax: 32 723 11 67

rejestracja@ad-c.pl

Centrum Medyczne AD CLINIC 43-100 Tychy, ul.Boczna 6