CM AD Clinic umożliwia wydanie Pacjentowi lub osobie upoważnionej przez Pacjenta dokumentacji medycznej. Prosimy o wypełnienie wniosku i dostarczenie osobiście lub przez osobę upoważnioną do siedziby CM AD CLINIC lub przesłanie drogą mailową na skrzynkę pocztową.
Ksero dokumentacji medycznej podbite przez lekarza prowadzącego lub kierownika podmiotu może być wydane w postaci papierowej poprzez odbiór w placówce lub droga mailowa w zaszyfrowanym pliku.
Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, a więc możliwie jak najszybciej, jeśli nie będzie. to kolidowało z obowiązkami medycznymi. Oczywiście należy odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej, jeśli ubiega się o to osoba nieuprawniona. Pacjent może złożyć wniosek o kopię dokumentacji medycznej w godzinach pracy Podmiotu tj od godziny 8.00 rano do godziny 20.00