Dr n. med. Tomasz Zieliński

Dr n. med. Tomasz Zieliński

specjalista ginekolog-położnik, perinatolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej 
w Katowicach.
Asystent Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa w Katowicach-Ligocie, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
II Stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii.
Tytuł doktora nauk medycznych – praca doktorska z zakresu diagnostyki dopplerowskiej w ciąży powikłanej nadciśnieniem indukowanym ciążą

Posiadane Certyfikaty:

2010 – Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii
2010 – Certifikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Fetal Echocardiography Course
2009 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań dopplerowskich w ciąży
2009 – Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kości nosowej, badania przepływów dopplerowskich przez zastawkę trójdzielną
2008 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną przepływów dopplerowskich w przewodzie żylnym
2008 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem