Dr hab. n. med. Piotr Kocelak

Dr hab. n. med. Piotr Kocelak

Specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i andrologii.

Lekarz, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwestystet Medyczny) w Katowicach, który ukończył z wyróżnieniem w 2003.  Już na etapie studiów był aktywnie zaangażowany w prace Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Patofizjologii, gdzie w roku 2004 został zatrudniony na stanowisku asystenta. W roku 2007 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie pracy zatytułowanej „Ocena kinetyki opróżniania żołądka i pasażu żołądkowo kątniczego oraz wewnątrzjelitowej aktywności lipolitycznej u osób otyłych poddanych terapii odchudzającej z zastosowaniem orlistatu”. Kolejne etapy rozwoju naukowego dr Piotra Kocełaka od stanowiska asystenta do adiunkta zostały dokonane w trakcie pracy w Katedrze Patofizjologii, w Zakładzie Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości. Habilitant posiada cztery specjalizacje: w zakresie chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i andrologii uzyskane z wyróżnieniem.