Szkoła Rodzenia

W CENTRUM MEDYCZNYM AD CLINIC istnieje możliwość skierowania pacjentki ciężarnej na Bezpłatną Edukację Przedporodową w ramach kontraktu z NFZ.
Zajęcia odbywają się w NZOZ GABI.

Przygotowanie do pozytywnego przeżycia ciąży, porodu i połogu
Przygotowanie do karmienia naturalnego, pielęgnacji noworodka
W zajęciach można uczestniczyć od 21 tygodnia ciąży. Zajęcia odbywają się w kameralnych warunkach na terenie placówki (NZOZ GABI) lub w domu podopiecznej..

NZOZ GABI

Specjalistyczna opieka nad matką i dzieckiem po porodzie w domu wizyty patronażowe.

Wizyty patronażowe położnych są bezpłatne i odbywają się w ramach kontraktu z NFZ:

1. Opieka nad matką i dzieckiem:

edukacja zdrowotna oraz opieka nad kobietą w okresie połogu
pomoc i wsparcie w czynnościach pielęgnacyjnych i opieką nad noworodkiem
2. Kąpiel noworodka:

pomoc przy pierszej kąpieli noworodka, nauka i rady związane z pielęgnacją noworodka

  TEMATYKA ZAJEĆ

  – Fizjologia ciąży
  – Dieta kobiety ciężarnej, matki karmiącej- zajęcia z dietetykiem
  – Symptomy zbliżającego się porodu
  – Przybory do szpitala – wybór szpitala,
  – Poród : masaż wspomagający , nauka relaksacji, aktywne pozycje porodowe,
  – Połóg
  – Karmienie piersią oraz omówienie podstawowych problemów w okresie laktacji – pogotowie laktacyjne
  – Pielęgnacja noworodka- instruktarz kąpieli
  – Profilaktyka stawów biodrowych- prelekcja prowadzona przez lekarza ortopedę
  – Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci
  – Przygotowanie rodziców do trudnego okresu poporodowego
  – Rola ojca w czasie porodu
  – Plan porodu – omówienie potrzeb rodzącej kobiety

  Położne i pielęgniarki

  Talaga Ewa

  Kurzyca Gabriela

  Przygotowanie do pozytywnego przeżycia ciąży, porodu i połogu
  Przygotowanie do karmienia naturalnego, pielęgnacji noworodka
  W zajęciach można uczestniczyć od 21 tygodnia ciąży. Zajęcia odbywają się w kameralnych warunkach na terenie placówki (NZOZ GABI) lub w domu podopiecznej..

  Twoje zdrowie jest naszym celem

  Rejestracja elektroniczna 24/7 , rejestracja telefoniczna w godzinach pracy

  32 723 11 66

  kom: 728 813 759
  fax: 32 7231167

  rejestracja@ad-c.pl

  AD-Clinic 43-100 Tychy, ul.Boczna 6