Laboratorium-Punkt Pobrań

W strukturach naszego Centrum Medycznego AD CLINIC działa punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych. Badania są wykonywane w oparciu o współpracę z laboratorium Diagnostyka, Angelius i Cytolab . Pozwala to przeprowadzić kompleksowe i wiarygodne badania.

Postawiliśmy sobie za cel, by pacjent w miarę możliwości został dokładnie zdiagnozowany klinicznie i laboratoryjnie w ramach jednej wizyty i w jak najkrótszym czasie mógł podjąć leczenie.

Informacja dla Pacjenta

Informacja dla Pacjenta dotycząca zasad przygotowania się do badań laboratoryjnych

Informacja dla pacjenta 1

– Informacja dla pacjenta 2

Informacja dla pacjenta 3

Upoważnienie do odbioru wyników