Współorganizator i wykładowca podczas wielu Kursów i Konferencji. Autor lub współautor ponad 30 artykułów naukowych i doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach polskich i zagranicznych.1998-2000 asystent w Szpitalu Miejskim w Katowicach, 2000-2008 młodszy...

czytaj dalej