dr n. med. Maciej Tażbirek

dr n. med. Maciej Tażbirek

Pulmonolog, specjalista chorób płuc

W ramach prowadzonej praktyki koncentruję się na leczeniu zaburzeń oddychania podczas snu z ich najczęstszą postacią zespołem bezdechu we śnie (zespół bezdechu sennego) i towarzyszącego mu chrapaniu.

Ważnym obszarem proponowanych przeze mnie konsultacji jest także diagnostyka i leczenie pozostałych chorób układu oddechowego w tym m.in. diagnostyka różnicowa kaszlu i duszności oraz chorób obturacyjnych jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

W swoich staraniach łączę wieloletnie doświadczenie wsparte o nowoczesne technologie medyczne by móc zagawarantować Państwu rzetelny poziom usług.

Przebieg zatrudnienia

1996 ukończenie Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
1996-1997 staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym.
od 1997 roku asystent, wykładowca a obecnie adiunkt Katedry i Kliniki Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz asystent Oddziału Pneumonologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach
2005 uzyskanie tytułu specjalisty chorób wewnętrznych (I stopień 2000 rok)
2005 uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej ” Zmiany właściwości reologicznych krwi i osocza u chorych z obturacyjnym zespołem bezdechu we śnie podczas stosowania CPAP”
2009 uzyskanie tytułu specjalisty chorób płuc

Konferencje i szkolenia

Współautor kilkunastu publikacji i kilkudziesięciu doniesień na zjazdy krajowe oraz zagraniczne w tym pierwszych polskich zaleceń Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczących rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania podczas snu u dorosłych.(https://journals.viamedica.pl/pneumonologia_i_alergologia_pol/article/viewFile/34100/25003). Wielokrotny uczestnik szkoleń krajowych i zagranicznych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nad Snem ( http://www.medycynasnu.pl) Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (http://www.ptchp.org) oraz Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (http://www.ersnet.org).