dr n. med. Wojciech Fil

dr n. med. Wojciech Fil

Specjalista Kardiolog

dr Wojciech Fil zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami układu sercowo naczyniowego. W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, wad zastawkowych serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca.
Specjalizuje się w przezskórnym /małoinwazyjnym/ leczeniu choroby niedokrwiennej serca /kwalifikacja i wykonywanie zabiegów poszerzania tt. wieńcowych z implantacją stentu/ oraz diagnostyką, kwalifikacją i leczeniem małoinwazyjnym ciężkiej stenozy aortalnej /walwuloplastyka zastawki aortalnej, TAVI/.
Pacjentom zapewnia kompleksową opiekę- przeprowadza badania /echo serca, ekg, próba wysiłkowa, Holter EKG, Holter ciśnienia/, diagnozuje chorobę, kwalifikuje do zabiegu, wykonuje zabiegi, a także wsółpracuje z ośrodkami rehabilitacji kardiologicznej.
Publikuje prace w czasopismach naukowych, bierze czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Przebieg pracy zawodowej

– od 2015r lekarz specjalista kardiolog w II O. Kardiologii Polsko- Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku Białej- od 2010r. praca w trybie dyżurowym w X O. Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji w Tychach
– w 2015r uzyskał tytuł doktora nauk medycznych broniąc rozprawy doktorskiej pt: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa przezskórnej angioplastyki tt. nerkowych połączonej z implantacją stentu w obserwacji odległej.”
– 2008- 2015r. asystent w II O. Kardiologii Polsko- Amerykańskich Klinik Serca w Bielsku Białej
– 2008 stażysta w O. Ostrych Zespołów Wieńcowych GCM w Katowicach Ochojcu
– absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Członkostwo Towarzystw Naukowych

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Członek Asocjacji Interwencji Sercowo- Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Członek European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions /EPACI/,
Członek Sekcji Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,

Kongresy krajowe i zagraniczne

Transcatheter Heart Team Conference 2017, Katowice, Polska,
New Frontiers in Interventional Cardiology, 2016, Kraków, Polska, /prelegent/
TCTAP 2016, Seul, Korea, /prelegent/
84 th EAS Congress 2016, Insbruck, Austria
WCCI 20016, Warszawa, Polska
Transcatheter Heart Team Conferenc 2016, Warszawa, Polska
New Frontiers in Interventional Cardiology, 2015, Kraków, Polska,
TVT 2015, Chicago, USA
WCCI 2015, Warszawa, Polska
ICCA Stroke 2015, Frankfurt, Niemcy
Transcatheter Heart Team Conference 2016, Katowice, Polska
TCT 2013, San Francisco, USA
ACS MasterClass 2009, Kopenhaga, Dania
ACS MasterClass 2009, Wiedeń, Austria