Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne AD Clinic Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Tychach 43-100, przy ul. Bocznej 6.

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych

Kto jest inspektorem danych osobowych?

CENTRUM MEDYCZNE AD CLINIC powołała Inspektora Ochrony Danych Pana Marka Michnika w celu zapewniania i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, nadzorowania, opracowania i aktualizowania dokumentacji firmy dotyczącej bezpieczeństwa informacji. Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy drogą elektroniczną â adres e-mail: inspektorrodo@mmperfect.com, bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: M&M Perfect Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 41-203 Sosnowiec ul. Baczyńskiego 12.

Cel przetwarzania danych

W związku z prowadzoną działalnością Centrum Medyczne AD CLINIC Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza dane osobowe Pacjentów w celach świadczenia usług medycznych, kontaktu, udzielania dodatkowych informacji o oferowanych produktach i usługach, zarządzania usługami medycznymi, finansowymi, prowadzenia sprawozdawczości oraz w celach archiwalno-statystycznych. Do przetwarzania danych dopuszczone są osoby, dla których dostęp do danych został zdefiniowany jako uzasadniony i wynika ściśle z zakresu obowiązków pracownika.

Znaczenie dla Pacjenta

Pacjenci mają prawo :

  • informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
  • dostępu do danych osobowych,
  • zmieniania tych danych,
  • otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Centrum Medyczne AD CLINIC Sp. z o.o. Sp. K. stworzyła politykę dotyczącą ochrony danych osobowych w celu określenia zasad postępowania zgodnych z przepisami prawa polskiego, regulującymi kwestie przetwarzania danych osobowych i medycznych. Na tej podstawie sporządzone zostały procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz wdrożono szereg procedur, m.in. dotyczących zarządzania dostępem do danych osobowych, ograniczenia możliwości przekazywania danych osobowych poza firmę oraz zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi spoza firmy.

W sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub zmian organizacyjnych, Centrum Medyczne AD CLINIC Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności. Polityka prywatności została zatwierdzona przez Prezesa  spółki.

Masz inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych ?

Proszę napisz …

Lub zadzwoń — +48 728 813 759 / +48 661 727 000 / +48 32 723 11 66

Twoje zdrowie jest naszym celem

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA 24/7 , REJESTRACJA TELEFONICZNA W GODZINACH PRACY

728 813 759

kom: 661 727 000
stac: 32 723 11 66
fax: 32 7231167

rejestracja@ad-c.pl

Centrum Medyczne AD CLINIC 43-100 Tychy, ul.Boczna 6