dr n. med. Łukasz Cieliński

dr n. med. Łukasz Cieliński

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pracuje w Poradni Preluksacyjnej od 2009r, wykonał ponad 3000 badań USG metodą Grafa

Przebieg pracy zawodowej

– od 2002 lekarz specjalista Asystent w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Katowicach-Ochojcu,
– lekarz specjalista w NZOZ A-D Clinic, w Centrum Medycznym Graniczna

Publikacje

Autor lub współautor 19 publikacji naukowych zamieszczonych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 13 doniesień zjazdowych.
Autor rozdziału Choroby układowe, następstwa chorób nerwowo-mięśniowych, choroby reumatoidalne w podręczniku Kompendium ortopedii Pod redakcją prof. Damiana Kusza, Wydawnictwo Lek. PZWL, Warszawa, 2009.
Redaktor naukowy polskiego wydania podręcznika: Kompendium leczenia złamań [tytuł oryginału: Handbook of Fractures, 4th ed.] Egol K.,Koval K., Zuckerman J.:. MediPage, Warszawa, 2012.

Kursy

1. Kurs „Diagnostyka USG narządu ruchu”. Krasnobród, 19-25.09.2004. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii.
2. Kurs I° stopnia „Badanie Ultrasonograficzne Dziecięcego Stawu Biodrowego wg prof. R.Grafa”. Zakopane, 05-09.03.2005. Sono-Medicus.
3. Złamania i zwichnięcia u dzieci. Otwock, 25-29.04.2005. Klinika Ortopedii CMKP
4. Dysplazja stawu biodrowego. Warszawa, 12-14.03.2007. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM w Warszawie .
5. EPOS-POSNA Interactive Pediatric Trauma Course. Warszawa, 11-12.01.2008.
6. Ultrasonografia stawów biodrowych u dzieci i niemowląt. Otwock, 23-25.01.2008. Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP
7. II Wierzejewskiego Sympozjum Stawu Biodrowego. Warszawa, 21-22.10.2010. CMKP / SPSK im. Grucy w Otwocku.