Dr n.med. Bogusława Piela

Dr n.med. Bogusława Piela

specjalista ginekolog-położnik, specjalista perinatolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Absolwentka Dziennego Studium Doktoranckiego, Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

obrona pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych – 2008

Specjalista w zakresie Położnictwa i Ginekologii 2011

Specjalista w zakresie Perinatologii

Współorganizator i wykładowca podczas wielu kursów i konferencji. Autor lub współautor 33 komunikatów zjazdowych 23 artykułów (czasopisma recenzowane) oraz rozdziałów w 3 książkach

 

 

Przebieg pracy zawodowej

od 2011 do nadal lekarz specjalista w NZOZ Sonomedico 1, NZOZ A-D Clinic,

2005-nadal –asystent, starszy asystent, ordynator Oddziału Patologii Ciąży w Oddziale Klinicznym Położnictwa i Ginekologii ŚUM w Rudzie Śląskiej.

2003-2006 lekarz-wolontariat, doktorant w I Klinice Położnictwa i Ginekologii ŚUM SPCSK w Katowicach

Członkostwo towarzystw naukowych
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.
  • Członek sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,

  • Członek ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology – Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii),
Certyfikaty

2014 – Certyfikat oceny serca płodu Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

2014 – Certyfikat badań prenatalnych Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

2014 – Certyfikat badań dopplerowskich Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

2010 – Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii

2010 – Certifikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Fetal Echocardiography Course

2007 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem

Staże zagraniczne

2005 The Conquest Hospital , Hastings, Anglia Oddział Ginekologii i Położnictwa

2002 Uniwersytet Medyczny w Messinie, Włochy-KLinika Ginekologii i Polożnictwa

2001 Uniwersytet Medyczny w Debreczynie, Węgry, Klinika Ginekologii i Położnictwa